GroenLinks/PvdA Middelburg wil dat ook studenten energietoeslag krijgen

GroenLinks/PvdA in de gemeenteraad van Middelburg wil dat ook studenten de eenmalige energietoeslag van 1300 euro krijgen. Dat blijkt uit vragen van raadslid Ruth Poppe-de Vliet aan het college van B&W.

Het kabinet heeft besloten om vanwege de gestegen energieprijzen burgers met een laaginkomen een toeslag te geven die wordt uitgekeerd door de gemeenten. Oorspronkelijk was dat bedrag 800 euro, het is later verhoogd tot 1300 euro. In Middelburg komt iedereen met een inkomen van 130 procent van het sociaal minimum hiervoor in aanmerking.

Niet tot de doelgroep

De regeling geldt volgens het kabinet echter niet voor studenten. De gemeente Middelburg is het daarmee eens, zo blijkt uit een memo aan de raad: ‘Mensen die jonger zijn dan 27 jaar en aanspraak maken op studiefinanciering horen niet tot de doelgroep, ook omdat de woonsituatie van studenten heel verschillend is en ook wat betreft de energiekosten. De  individuele bijzondere bijstand is een geschikter instrument om studenten te steunen die hun energiekosten niet kunnen betalen.’

Uitspraak rechter

Maar inmiddels ligt er een uitspraak van de Rechtbank Gelderland in een zaak die een student had aangespannen tegen de gemeente Nijmegen. De rechter oordeelde dat ook hij recht had op de energietoeslag. Naar aanleiding van deze uitspraak kijkt minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen of de energietoeslag ook voor studenten moet gelden.

“Nu actie”

Het Middelburgse GroenLinks/PvdA-raadslid Ruth Poppe-de Vliet wil daar niet op wachten Zij vraagt aan het college van B&W om net als andere gemeenten, voorafgaand aan de beslissing van de minister, studenten die daarvoor in aanmerking komen alsnog de energietoeslag te betalen. “De gemeente heeft 49 aanvragen geweigerd, deels omdat de aanvragers een te hoog inkomen hadden, deels omdat ze student waren. Het gaat dus om een gering aantal mensen en dus ook om een gering bedrag. Ik denk dat het kabinet naar aanleiding van de uitspraak van de rechter de toeslag ook aan studenten zal toekennen. Daar kan de gemeente Middelburg op wachten, maar ik ben bang dat nu al studenten financieel in problemen komen. Daarom vraag ik nu actie van het college.”

“Ik hoop het van harte”

De verantwoordelijk wethouder, Jeroen Louws, is van dezelfde partij als Ruth Poppe-de Vliet: GroenLinks/PvdA. Had van een wethouder van deze partij niet verwacht mogen worden dat hij sowieso ruimere criteria hanteert voor studenten? Poppe-de Vliet: “Ik vind van wel. Mijn vraag is daarom of het college er al mee bezig is, zeker na de uitspraak van de rechter. Dat hoop ik echt van harte.”

Foto: Ruth Poppe-de Vliet (foto gemeente Middelburg)