Gert-Jan Segers in Vrouwenpolder: “Ik wil de kloof tussen plattenland en stad dichten”

“Ik ben naar Vrouwenpolder gekomen om iets van de kloof proberen te dichten die door de stikstofplannen tussen het platteland en de stad is ontstaan. Die kloof was groot, zeker na het beruchte stikstofkaartje. Ik ga die kloof niet dichten door de boeren naar de mond te praten. Ook zij zullen hun bijdrage aan het stikstofprobleem moeten leveren. Maar dat moeten ook de industrie, de wegenbouw en de woningbouw en in Zeeland ook de recreatieve sector. Daarover wil ik met jullie het gesprek aangaan.”

Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie sprak duidelijke taal maandagavond op een partijbijeenkomst in Vrouwenpolder. Vanuit zijn geloofsovertuiging hield hij de aanwezigen voor: “We moeten goed voor de Schepping zorgen, maar tegelijkertijd er wel voor zorgen dat we de boeren heel houden. Ze niet naar de mond praten, maar wel met ze in gesprek gaan. Ze niet confronteren met koude maatregelen bedacht op een Haags ministerie, maar een warme, menselijke aanpak.”

Grootste stikstofuitstoter

Er moet wel íets gebeuren, daarover was Segers kraakhelder. Hij ging niet mee in de kritiek van enkele agrariërs in de zaal. Zij beklaagden zich erover dat boeren in Zeeuws-Vlaanderen zich aan allerlei strenge maatregelen moeten houden, terwijl hun collega’s enkele meters verder op in België met minder regels worden geconfronteerd. Segers: “De EU houdt voor haar beleid nu eenmaal landsgrenzen aan. En het staat onomstotelijk vast dat Nederland de grootste stikstofuitstoter van Europa is.”

Ook wees hij er fijntjes op dat Zuhal Demir, de Vlaamse minister van Stikstof, ook een streng beleid voert. “Dat is op punten anders dan het beleid van minister Christianne van der Wal, maar het is zeker niet softer.”

Foto: ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in discussie in Vrouwenpolder (foto: Adrie Boxmeer)