Gemeente Vlissingen begint met inspraak boulevardvisies

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om te starten met de inspraak van de boulevardsvisie.

De boulevardsvisie beschrijft de ambities voor de Nolledijk, de boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter, de omgeving rondom de Koopmanshaven en de Groene Boulevard. In 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de huidige boulevardvisie.

Naar verwachting kan de definitieve versie van de Boulevardsvisie in het derde kwartaal 2021 ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De boulevardsvisie die nu klaarligt voor inspraak, is tot stand gekomen met inbreng van de wijktafel, suggesties van ondernemers en met gebruikmaking van de ruim 150 ingebrachte ideeën voor de boulevards eind 2020. Het prettig verblijven, aandacht voor de verkeerssituatie, meer groen en recreatie zijn veel gehoorde suggesties.

Ook is aandacht gevraagd voor het aansluiten op lopende initiatieven, zoals de voorgenomen bouw van hotel Britannia, het streefbeeld Nollebos-Westduin en de Visie Spuikom. 5 thema’s voor de boulevards De hele ‘stedelijke’ kustzone van Vlissingen, van Nolledijk tot het Puntje heeft een plaats in de boulevardsvisie.

Op basis van een analyse naar de historie, (huidige) context, trends en ontwikkelingen is een vijftal thema’s bepaald en ten opzichte van de vorige visie herijkt. Deze vijf thema’s vormen de kern van de ambitie voor de boulevards:
Iedere boulevard draagt haar eigen unieke sfeer;
Verblijven en ontspannen als belangrijkste dragers voor de boulevards; 
Stadsverbindingen “verankeren” stad en zee;
Verbindende openbare ruimtes aan zee; 
Bebouwing: markante bakens en herkenbare panden met een zee- en stadsfront.

Eventuele projecten van initiatiefnemers en de gemeente Vlissingen zullen zich vooral richten op het bereiken van de genoemde 5 ambities. De boulevardsvisie is echter geen blauwdruk waaraan de ontwikkeling van de boulevards moet gaan voldoen, maar vooral een wervend en stimulerend kader met perspectieven.

Voor het uitwerken van deze visie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met ambities voor de korte (tot 2025) en middellange (tot 2030) termijn. Het uitvoeringsprogramma wordt na besluitvorming over de visie opgesteld.

Perspectief voor autoluwe boulevards De verkeerssituatie op de boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter staat veel in de belangstelling. Het college denkt dat het goed is om deze delen van de boulevards meer in te richten voor recreanten, voetgangers en fietsers.
Aan de gemeenteraad legt het college gelijktijdig met de boulevardsvisie een uitvoeringsnotitie voor. Hierin doet het college een voorstel hoe om te gaan met de verblijfskwaliteit in relatie tot de ambitie om de Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter een autoluwer karakter te geven.

Een reactie indienen op de voorlopige boulevardsvisie is mogelijk via de website www.vlissingen.nl/boulevardsvisie. Een inspraakreactie indienen is mogelijk van 25 juni 2021 tot 7 augustus 2021. 

Be the first to comment on "Gemeente Vlissingen begint met inspraak boulevardvisies"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*