Gemeente Veere evalueert parkeerbeleid in de kernen

De gemeente Veere is gestart met het afnemen van enquêtes onder toeristen en parkeervergunninghouders, over het huidig parkeerbeleid. Toeristen zijn willekeurig benaderd op straat en op het strand om hun mening te vragen. Daarnaast hebben parkeervergunninghouders met een parkeerrecht in Domburg, Zoutelande en Veere een e-mail van de gemeentee ontvangen met een link om een online vragenlijst in te vullen. De enquêtes zijn onderdeel van de evaluatie van het parkeerbeleid die veel breder is en waarin een hoop cijfers aan bod komen. 

De gemeente wilt in gesprek met een aantal inwoners uit het buitengebied van de gereguleerde kernen en met inwoners van niet gereguleerde kernen. Ze willen horen welke wensen  de inwoners hebben, welke problemen ze ervaren, wat ze goed vinden aan het parkeerbeleid en wat er beter kan. Per gebied/kern nodigt de gemeente willekeurig inwoners hiervoor uit. 

Op 1 april 2021 is het betaald parkeren in Zoutelande ingegaan. En zijn in Domburg extra parkeerterreinen betaald geworden. Bij Domburg is het parkeerterrein Sportveld nog gratis en in Veere geldt geen betaald parkeren op het parkeerterrein Veerseweg. Daarnaast zijn in Domburg en Veere de parkeertarieven verhoogd en is een nieuw stelsel van parkeervergunningen ingevoerd. Hiermee is fase 1 van de implementatie van het parkeerbeleid is afgerond. 

Voordat de gemeente Veere in 2022 start met fase 2 van de implementatie, evalueren ze eerst het beleid. Ze zorgen voor een goede evaluatie die de raad handvatten geeft om het parkeerbeleid en de uitvoering ervan zo nodig (verder) te verbeteren. Op 10 november 2021 bespreekt de raad de uitkomsten van de evaluatie. 

Be the first to comment on "Gemeente Veere evalueert parkeerbeleid in de kernen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*