Gemeente Veere akkoord met nieuw lid WMO raad

Op 5 oktober heeft het college van de gemeente Veere de voordracht van een nieuw lid van de Wmo-raad besproken en overgenomen. Hierdoor is per 1 oktober 2021 de heer Rhodes lid van de Wmo-raad. Per medio september heeft er één lid afscheid genomen van de Wmo-raad. Hierdoor heeft de Wmo-raad per 1 oktober tien leden.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht de gemeente om inwoners actief te betrekken bij het beleid. Om dit uit te voeren, werkt de gemeente sinds de invoering van de Wmo onder andere samen met de Wmo-raad. De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei thema’s die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkeling. De Wmo-raad is mede daarom een belangrijke partner die actief meedenkt en adviseert.

De Wmo-raad heeft om haar adviserende rol op het gebied van het sociaal domein uit te voeren voldoende leden nodig. Om die reden heeft de Wmo-raad wederom een nieuw lid kunnen werven en deze voorgedragen aan het college. Het college benoemt namelijk op grond van artikel 3 van de Verordening Burgerparticipatie Wmo de nieuwe leden. De gemeenteraad heeft de Wmo-raad ingesteld op basis van de Verordening Burgerparticipatie. De Wmo-raad kan zowel aan het college als aan de gemeenteraad rechtstreeks advies uitbrengen.

Be the first to comment on "Gemeente Veere akkoord met nieuw lid WMO raad"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*