Geen verbod op siervuurwerk dit jaar op Walcheren

Op Walcheren zal de politie met oudjaar en de dagen ervoor niet controleren op het afsteken van siervuurwerk. De korpsleiding heeft aangegeven hiervoor geen capaciteit te hebben. Voor de burgemeesters van Vlissingen, Middelburg en Veere is dit aanleiding om af te zien van een afsteekverbod van siervuurwerk. Met name voor de burgemeester van Vlissingen, Bas van den Tillaar, is dit een grote teleurstelling.

Knalvuurwerk en vuurpijlen mogen sinds 2020 in Nederland al niet meer worden verkocht en afgestoken. Vlissingen streeft daarnaast al jaren naar een siervuurwerkverbod. Ook de gemeenteraad van Vlissingen wil dit. Burgemeesters kunnen hiertoe besluiten voor hun gemeente. Maar de politie in Zeeland heeft onvoldoende mankracht met oudjaar om zo’n verbod te handhaven. Uit een brief die B&W van Vlissingen aan de gemeenteraad schreef, blijkt dat de politie op de laatste dag van het jaar, verdeeld over de diverse diensten, zo’n honderd mensen beschikbaar heeft. Te weinig om een verbod op siervuurwerk goed te kunnen handhaven.

Geen meerderheid

Burgemeester Van den Tillaar vindt dit teleurstellend. Hij is ook teleurgesteld dat er in Nederland nog steeds geen verkoopverbod op siervuurwerk bestaat. Omdat dit een landelijk verbod zou moeten zijn, is dit een zaak van het kabinet en de Tweede Kamer. Eerder dit jaar bleek echter in de Kamer dat er geen meerderheid hiervoor is. Van den Tillaar: “Daar pleiten wij met een aantal andere gemeenten al langer voor, omdat de prijs die de samenleving betaalt door vuurwerk in de vorm van overlast, schade aan mensen, dieren en bezittingen veel te groot is.”

Geen zootje

Van den Tillaar is niet bang dat tijdens oud en nieuw, nu de politie een siervuurwerkverbod niet kan handhaven, het een zootje wordt op Walcheren. “Laat één ding duidelijk zijn: de politie zal natuurlijk wel controleren op wat nu al landelijk is verboden: het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen. En er mag alleen worden afgestoken op oudjaarsavond en niet op de dagen ervoor.”

Maar u weet dat dit beleid een wassen neus is in de praktijk. Dat bleek ook vorig jaar, toen er ondanks een verbod veel vuurwerk werd afgestoken.

Van den Tillaar: “Des te meer reden voor de politie om daar wel op een goede handhaving in te zetten. Ik verwacht dat na de twee coronajaren veel mensen weer vuurwerk willen afsteken. Ik hoop dat het bij een paar knallen blijft en dat iedereen een mooie start van het nieuwe jaar heeft.”

Extra boa’s

Er is wel politie beschikbaar tijdens oud en nieuw om op te treden tijdens rellen en zijn er extra agenten in buurten waar het vaak onrustig is tijdens de jaarwisseling. Ook zijn er extra boa’s op straat. De burgemeesters kunnen, zoals ook in de afgelopen jaren is gebeurd, gebiedsverboden en samenscholingsverboden instellen voor twaalf uur of langer.