Fractievoorzitters raad overleggen vanmiddag met burgemeester over niet doorgaan Rescue Vlissingen

De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Vlissingen overleggen vanmiddag met burgmeester Bas van den Tillaar waarom hij het evenement Rescue Vlissingen op 17 augustus wil verbieden. Van den Tilllaar liet gisteren weten dat hij de aanvraag voor een vergunning van Rescue niet in behandeling neemt, omdat er nog veel vragen bestaan over of de organisatie alles wel goed op orde heeft.

Volgens Van den Tillaar was de vorige editie in 2018 met zo’n 45.000 bezoekers te druk. Hij vindt dat er voor de editie van dit jaar nog veel onduidelijk over de ‘medische planvorming’, het beheersen van grote menigten (crowd control) en ontbreken er evenementtekeningen.

Inmiddels heeft Forum voor Democratie (FvD)-raadslid Angela Werner vragen aan B&W gesteld over wat er aan informatie ontbreekt voordat de aanvraag wel in behandeling kan worden genomen. Het raadslid vindt dat er alles aan gedaan moet worden om Rescue Vlissingen alsnog door te laten gaan, omdat ‘het grootste hulpverleningsevenement is voor jong en oud dat bijdraagt aan het enthousiasmeren van toekomstige studenten en werknemers in de hulpverlening. Dit evenement hoort thuis in Vlissingen’.

“Al vijftig jaar zo”

Vanmiddag om 16.30 uur overleg het presidium (fractievoorzitters) van de gemeenteraad van Vlissingen met de burgemeester over zijn beslissing. Het presidium komt bijeen op verzoek van de oppositie, waartoe FvD ook behoort.

Volgens raadslid Pim Kraan van Perspectief op Vlissingen (POV) bestaan er te veel onduidelijkheden en tegenstrijdigheden tussen wat de organisatie van Rescue zegt en wat de burgemeester in de media heeft verklaard. “Rescue zegt dat het alle benodigde stukken bij de gemeente heeft ingeleverd. Dat hoeft niet te betekenen dat dit voldoende is. Maar op basis van de ingeleverde stukken die wij hebben ingezien concluderen wij dat B&W er niet alles aan heeft gedaan om het evenement door te laten gaan. Om een voorbeeld te geven: er wordt gezegd dat de Leeuwentrap tussen de boulevard en de Badhuisstraat zich slecht leent vanwege zijn steilheid om grote menigten snel te evacueren. Maar dat is al vijftig jaar zo en dat was zeker zo vier jaar geleden toen Rescue voor het laatst werd georganiseerd. Als er sindsdien niets is veranderd, vinden wij dat nu geen reden om niet een vergunning te verlenen.”

Plat gebeld en gemaild

Kraan hoopt vanmiddag meer duidelijkheid van de burgemeester te krijgen. Hij geeft toe dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de burgemeester ligt en dat de gemeenteraad er niets over te vertellen heeft. “Maar ik hoop dat er zoveel druk vanuit de raad komt dat de burgemeester er nog eens goed naar kijkt. Wij zien uit het mailverkeer dat er wel contact is geweest tussen de organisatie van Rescue en de gemeente, maar dat men vervolgens niet rond de tafel is gaan zitten om de zaak te klaren. Dat had wel gemogen bij zo’n groot evenement. Wij zijn als raad niet aan zet, maar we worden als raadsleden op dit moment wel plat gebeld en gemaild vanuit het hele land met vragen waarom Rescue Vlissingen niet doorgaat.”