Fietsprotest tegen nieuwe kerncentrales

Laten zien dat er verzet is tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. Met dat doel organiseert WISE Nederland samen met regionale organisaties van 24 tot en met 26 september een Fietsprotest in Zeeland en Noord-Brabant.

De start van het Fietsprotest is op vrijdag 24 september in Middelburg. Rond 10.00 uur verzamelen de deelnemers aan het Fietsprotest zich op het Abdijplein. Om 11.00 zullen leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten de demonstranten kort te woord staan en wordt er een manifest tegen nieuwe kerncentrales overhandigd aan Gedeputeerde de Bat. Daarna zal het Fietsprotest onderweg gaan naar de eerste stop, namelijk de kerncentrale Borssele.

WISE wil de komende periode alles op alles zetten om de energietransitie in een duurzame richting te bewegen. Kernenergie is duur, traag en vervuilend en past niet in de energievoorziening van de toekomst.  
In een rapport van consultancybureau KPMG, opgesteld in opdracht van de Tweede Kamer, wordt de conclusie getrokken dat de provincies Zeeland en Noord-Brabant onder voorwaarden positief staan tegenover de bouw van een nieuwe kerncentrale op hun grondgebied. WISE vindt dat er te gemakkelijk vanuit wordt gegaan dat er in die regio’s steun zou zijn voor een nieuwe kerncentrale.    

Gerard Brinkman, campaigner WISE: “Een overgrote, stille groep Nederlanders wil helemaal geen kerncentrale in de achtertuin. Wij zullen de komende periode, in samenwerking met lokale groepen, zoveel mogelijk mensen mobiliseren om te laten zien dat het verzet tegen kernenergie springlevend is. Niet alleen in deze regio’s, maar ook in de rest van Nederland.”   

Uit de consultatie blijkt de Nederlandse overheid in alle fasen (van de bouw tot ontmanteling) de risico’s zal moeten dragen. De bouw duurt meer dan 10 jaar, met grote vertragingsrisico’s.  

Kirsten Sleven, directeur WISE: “Kernenergie is een bodemloze put. In plaats van een stervende industrie belangrijke groene financiering te laten opslokken, moet de Nederlandse overheid echte klimaatactie steunen en niet opnieuw in de nucleaire valkuil trappen.” 
WISE trekt de conclusie dat er voor de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales vooral heel veel geld nodig is. Ondanks 60 jaar ervaring en forse overheidssteun, is kernenergie wereldwijd de enige energievorm die steeds duurder wordt. Kernenergie heeft ruim de tijd gehad zichzelf te bewijzen, maar kampt nog steeds met onoplosbare problemen, zoals het zwaar giftige radioactieve afval.   

Op vrijdagochtend 24 september zal het Fietsprotest starten in Middelburg. De groep is rond 10.00 op het Abdijplein en vertrekt rond 11.30. Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn en eventueel die dag een deel van de route mee te fietsen. Je kunt je opgeven als deelnemer, of één van de deelnemers steunen met een sponsorbijdrage. Kijk hiervoor op  https://wise.kentaa.nl.  

Be the first to comment on "Fietsprotest tegen nieuwe kerncentrales"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*