Fase 2 handhaving illegaal gebruik en recreatieve verhuur tweede woningen in de gemeente Veere

Vanaf 19 oktober 2021 legt gemeente Veere de focus op het handhaven van het illegaal gebruik en illegale recreatieve verhuur van tweede woningen vanaf 1 januari 2013 tot heden. Dit is fase 2 van hun plan van aanpak. Overige gevallen kunnen we op een later tijdstip handhaven. De gemeente wilt dat eigenaren van tweede woningen zich houden aan de regels die gelden voor het gebruik van deze woningen in en buiten de kernen. Illegaal gebruik mag niet en daarom handhaven ze op basis van prioriteit en capaciteit.

Illegaal gebruik van tweede woningen is niet toegestaan. De recreatieve verhuur van tweede woningen is niet altijd toegestaan. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle woningen volgens de regels worden gebruikt en dat er een goede balans is tussen leefbaarheid en toerisme. Dat is nu niet het geval. Door de groei van toerisme de afgelopen jaren nam ook de recreatieve verhuur van tweede woningen toe. De inwoners van de gemeente Veere hebben hier last van. Niet iedereen die een tweede woning heeft of deze recreatief verhuurt heeft hiervoor toestemming gekregen. Daarnaast zijn minder woningen beschikbaar voor permanente bewoning. Het is nodig dat de gemeente hiertegen optreedt, want het leidt tot overlast en druk op beschikbare woonruimte binnen de kernen. 

Wat is recreatieve verhuur en wat zijn de regels?

Met recreatieve verhuur bedoelen we vakantieverhuur. Woningen mogen alleen recreatief verhuurd worden als daarvoor toestemming is vanuit het bestemmingsplan, meestal met een bestemming ‘Recreatie’. Veel tweede woningen hebben geen toestemming voor recreatieve verhuur.

De gemeente  gaat gefaseerd toezicht houden op woningen die onder dit tijdsbereik vallen. Als ze een overtreding constateren kunnen ze handhavend optreden. Tegelijkertijd onderzoeken ze het gebruik en de recreatieve verhuur van tweede woningen.

Ook kijkt de gemeente of het gebruik in overeenstemming is met de bestemmingsregels en de Huisvestingsverordening. Het onderzoek zal tot het voorjaar van 2022 duren. Dan hebben ze een duidelijker beeld hoeveel tweede woningen legaal en illegaal gebruikt worden. Ook weet de gemeente dan in welke buurten dit plaatsvindt.

Be the first to comment on "Fase 2 handhaving illegaal gebruik en recreatieve verhuur tweede woningen in de gemeente Veere"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*