Dorpshuis Aagtekerke valt half miljoen euro duurder uit

Het nieuwe dorpshuis in Aagtekerke, dat in juni 2023 klaar moet zijn, valt een half miljoen euro duurder uit. De twee offertes die de gemeente Veere voor de bouw heeft ontvangen overstijgen het oorspronkelijke begrote bedrag. Dat komt omdat aannemers te maken hebben met gestegen prijzen voor grondstoffen en bouwmaterialen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. 

Dat schrijft het college van B&W van Veere aan de gemeenteraad. De commissie Maatschappeijke Ontwikkeling vergadert morgen over een voorstel van het college om een extra bedrag van 586.000 euro (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor de bouw van wat officieel heet de ‘multifunctionele accommodatie’ (MFA) in Aagtekerke. In het gebouw moeten een dorpshuis, een gymzaal en een kleine gezondheidspost komen.  

Twee aannemers 

De gemeenteraad van Veere reserveerde in september 2021 2,8 miljoen euro voor de bouw van de MFA. Tijdens een openbare aanbesteding reageerden twee aannemers. De goedkoopste gaf aan het voor 3,4 miljoen euro te willen doen. Het is nu aanleiding voor B&W om aan de gemeenteraad een extra bedrag te vragen. 

Terugverdienen 

Volgens het college kunnen de extra kosten voor de bouw van de gezondheidspost worden terugverdiend door een hogere huur te rekenen aan de toekomstige gebruikers. Een ander deel van de kosten probeert men te dekken via subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen. De MFA moet namelijk een heel duurzaam gebouw worden.  

Nog duurder 

Het college waarschuwt de gemeenteraad dat, mocht men het extra krediet afkeuren, dan de beoogde kwaliteit van de MFA niet meer gegarandeerd kan worden en het gebouw minder duurzaam wordt. Ook is dan een nieuwe aanbesteding nodig. Hierdoor zal de bouw niet volgens plan na de zomervakantie kunnen beginnen. Verder vreest het college dat tijdens een nieuwe aanbesteding de prijzen voor grondstoffen en bouwmaterialen nog verder gestegen zullen zijn. 

Nieuw college 

De vergadering van de commissie Maatschappeijke Ontwikkeling is de laatste voordat donderdag een nieuw college van B&W aantreedt van SGP, CU, Hart voor Veere (HVV) en VVD. De huidige collegepartijen PvdA/GroenLinks, CDA en DTV nemen dan plaats in de oppositiebanken. Het nieuwe college zal bestaan uit de wethouders René de Visser (SGP), Bert Tuk (CU), Marcel Steketee (HVV) en Ruud van Houten (VVD). De laatste wordt parttime wethouder. Als ondernemer wil Van Houten 30 procent van zijn tijd aan zijn eigen bedrijven blijven besteden. Opmerkelijk is dat de partijen bij de inhoudelijke verdeling van de portefeuilles taken van burgemeester Rob van der Zwaag hebben afgenomen. Voor Van der Zwaag blijven alleen zijn wettelijke teken over: openbare orde en veiligheid.