Definitief geen arbeidsmigranten in Vlissingse wijk Lammerenburg

Van de drie locaties waar Vlissingen mogelijk huisvesting voor arbeidsmigranten wil toestaan, is er een afgevallen. De initiatiefnemers voor een project in Lammerenburg hebben niet voor de deadline van 1 juni hun plannen bij de gemeente kunnen indienen. Het plan voor Baskensburg is wel op tijd ingediend, de plannenmakers voor de locatie op de Energieweg moeten op verzoek van de gemeente nog aanvullende informatie inleveren.

Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Coen Bertijn (CDA) op vragen van oppositiepartij Perspectief op Vlissingen. POV-fractievoorzitter had de wethouder gevraagd of hij, inmiddels drie maanden na de deadline voor het indienen van de plannen, kon vertellen wat de stand van zaken was. Het antwoord van wethouder Bertijn: ‘De locatie Baskensburg heeft alle stukken ingediend voor de exploitatie- en omgevingsvergunning, deze zijn akkoord. De locatie Energieweg moet na controle van de ingeleverde stukken nog extra documenten aanleveren. Daar hebben zij zes weken de tijd voor. De locatie Lammerenburg was te laat en niet volledig met het inleveren van de stukken en heeft op advies van de gemeente de vergunningsaanvraag definitief teruggetrokken.’

Veel protest

Het feit dat B&W de documenten voor de locatie Baskensburg hebben goedgekeurd, betekent niet dat de huisvesting er nu ook komt. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad hierover. B&W verwachten dat ze eind dit jaar een raadsvoorstel presenteren. Tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op de genoemde locaties bestaat veel protest bij omwonenden. Ze vinden de plannen te massaal en te dicht bij de bestaande bebouwing.

Al woonunits geplaatst

De POV en de Partij Souburg-Ritthem (PSR) stelden ook vragen over het feit dat enkele dagen geleden op de locatie Energieweg enkele tientallen woonunits/containers waren geplaatst. Beide partijen waren bang dat er al begonnen was met de huisvesting voor arbeidsmigranten, terwijl er nog geen vergunning hiervoor is. Volgens wethouder Bertijn is ongerustheid niet nodig: ‘De units zijn daar opgeslagen voor een project bij een andere gemeente. Ze zijn binnen vier weken weer weg en er zal in deze units niet op de locatie Energieweg gewoond gaan worden.  

Tegen de regels

De bezorgdheid bij de POV was ontstaan omdat de eigenaar van het terrein al eerder tegen de regels in arbeidsmigranten had gehuisvest. Daarover schrijft Bertijn: ‘We hebben toen de eigenaren aangesproken op de situatie nadat bij ons bekend werd na een melding dat er internationale werknemers gevestigd waren. Het is niet toegestaan om andere mensen te huisvesten in de woning op het terrein dan alleen de beheerder zelf. Dat was hier wel het geval en we hebben de eigenaar hierop aangesproken. Deze heeft binnen 24 uur een oplossing gevonden en de personen daar weggehaald.’

Foto Omroep Zeeland