De Zeeuwse industrie heeft haar Klimaatplannen gereed

Zeeland heeft de concrete plannen, om CO2-reductie en groene groei te realiseren, gereed. Tijdens het bezoek van Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat presenteerde de Zeeuwse industrie en haven, georganiseerd in het platform Smart Delta Resources, haar plannen voor het realiseren van de klimaatdoelen.

De Zeeuwse industrie is klaar voor de volgende stappen in het versneld terugbrengen van de uitstoot van CO2 en het behalen van de klimaatdoelen. De concrete bedrijfs- en regioplannen zijn gereed: verduurzaming van bedrijfsprocessen door o.a. elektrificatie, toepassing en ontwikkeling van blauwe, groene en circulaire waterstof, het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 en tevens de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur zoals een 380kV verbinding en waterstof backbone. Naast investeringen in een duurzame energietransitie van de bedrijven zelf is hulp van het Rijk onmisbaar.

“Vandaag heb ik met de Zeeuwse industrie gesproken over hun plannen voor verduurzaming. Naast het afvangen en opslaan van CO2 zullen zij steeds meer overgaan op duurzame waterstof. Dat moet zorgen voor fors minder uitstoot en meer banen en bedrijvigheid in Zeeland.”

– Minister Blok (Economische Zaken en Klimaat)

Al jaren werken de Zeeuwse energie- en grondstof intensieve sectoren in chemie, staal, energie en food binnen de Zeeuws-Vlaamse haven North Sea Port samen. De Provincie Zeeland ondersteunt deze plannen, die grote kansen bieden voor de regio op het vlak van economische structuurversterking, leefbaarheid en behoud van banen.

Gedeputeerde Jo Annes De Bat: ‘De plannen van de industrie voor de noodzakelijke energietransitie zijn concreet en veelbelovend. Deze grote bedrijven hebben als regionale koplopers een grote verantwoordelijkheid en nemen die ook. De benodigde steun vanuit het Rijk helpt niet alleen de bestaande grote bedrijven, het biedt ook kansen voor de regio op het vlak van werkgelegenheid, het aantrekken van nieuwe groene innovatieve industrie, het realiseren van een waterstofeconomie en het versterken van onze positie als duurzame energieleverancier. Door middel van maatwerk in de ondersteuning vanuit het Rijk maken we in Zeeland de klimaatdoelen waar. Zeeland heeft een uitstekende positie om de energietransitie te doen slagen! Infrastructuur is daarvoor cruciaal, ook voor de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Het bouwen van infrastructuur duurt lang en vergt grote investeringen. Daarom is het zaak om gezamenlijk knopen door te hakken, zodat de schop zo snel mogelijk de grond in kan. Dat is onze oproep: wij zijn er klaar voor, samenwerking met het Rijk is nu nodig om de uitvoering te realiseren en geen tijd te verliezen’.

Be the first to comment on "De Zeeuwse industrie heeft haar Klimaatplannen gereed"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*