“De GGD moet een goed voorstel presenteren, niet wat hapsnap-onderzoek”

B&W van Middelburg weigeren twee derde van haar bijdrage te betalen aan het tekort van 2,6 miljoen euro bij de GGD Zeeland, ‘omdat onduidelijk is hoe dat geldgebrek is ontstaan’. Ook is het college ontevreden over de manier waarop de GGD in september de Zeeuwse gemeenten over de problemen heeft ingelicht. “Wij weten nog steeds niet hoe dat tekort is ontstaan. We hebben vele malen om een goed voorstel gevraagd, maar als antwoord alleen maar wat hapsnap-onderzoek gekregen.”

GGD-directeur Joke Gaemers stuurde eind september een brandbrief aan de 13 Zeeuwse gemeenten met als inhoud: we hebben een geldtekort, de bodem is bereikt. Gaemers vroeg daarom boven op de begroting nog eens 2,6 miljoen euro extra, een verhoging van 16%. Dat geld was nodig voor uitbreiding van het aantal medewerkers, met name in het middenkader, en voor het dagelijkse werk van de GGD.

Alle 13 gemeenten werd gevraagd om, omgerekend naar hun omvang, bij te storten. Voor Middelburg zou dat 310.129 euro zijn. B&W stellen echter aan de raad voor om hiervan maar een derde (109.242 euro) te betalen, bestemd voor het aannemen van nieuwe medewerkers. De rest wil het college vooralsnog in de knip houden. Dinsdag vergadert de raadscommissie Maatschappelijke Zaken erover.

“Mis het totale plaatje”

Wethouder Willemien Treurniet (ChristenUnie): “Wij missen in de brandbrief van de GGD het totale plaatje. Ze hebben de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Zeeland. De GGD is wel de enige die nu veel extra geld vraagt. Dus eis ik een gedegen plan, waarin staat wat ze met dat extra geld willen doen. Ondanks vele verzoeken voor het volledige overzicht, hebben we van de GGD tot nu alleen alleen maar wat hapsnap-onderzoek gekregen.”

Negatieve gevolgen

Middelburg is de enige Zeeuwse gemeente die weigert een deel van het bedrag te betalen. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de positie van de GGD, aldus B&W in het raadsvoorstel: ‘Het is mogelijk dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een negatief oordeel afgeeft en de GGD Zeeland onder verscherpt toezicht komt te staan. Andere gevolgen zijn het toenemen van wachtlijsten en het niet voldoen aan wettelijke taken’.

Maar volgens het college is dit risico beperkt, omdat zij wel instemt met het bedrag voor meer personeel bij de GGD.

Enorme frustratie

B&W hebben ook kritiek op de manier waarop de GGD de gemeenten heeft ingelicht over het tekort. Het college schrijft: ‘Het opstellen en aanbieden van stukken richting gemeenten moet zorgvuldiger verlopen’.

Uit deze zin spreekt frustratie bij Willemien Treurniet. De raadscommissie Maatschappelijke Zaken besprak op 14 september het jaarverslag van de GGD over 2021. Dat zag er positief uit. De wethouder gaf de raadsleden echter alvast een ‘winstwaarschuwing’ voor 2023, nadat de GGD-directeur haar hierover had ingelicht. Treurniet vertelde de raadsleden dat zij ‘volledig verrast’ was door deze mededeling.

Kamervragen

De raadsleden bleken niet minder verrast, net als de landelijke politiek: het Goese Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) stelde vragen over het tekort aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. GGD-directeur Joke Gaemers voelde zich daarna geroepen om in een videoboodschap de Zeeuwse gemeentebesturen en -raden op de hoogte te stellen van de ernst van de situatie.

Treurniet: “De GGD heeft het slecht voorbereid. Een interne begeleidingscommissie van ambtenaren had kritiek op het voorstel. Ze vonden dat het te snel was gemaakt, waardoor het onvoldragen was. De GGD heeft het toch verstuurd. Ik vind dat heel onzorgvuldig.”

“Het is aan de raad”

Komende dinsdag, voorafgaand aan de commissievergadering, licht GGD-directeur Gaemers de raadsleden in over de plannen. Het zal de overtuiging van B&W van Middelburg niet veranderen. Treurniet: “We hebben diverse keren de GGD gevraagd om een extra toelichting. Dat heeft men steeds geweigerd. Dus ons voorstel blijft zoals het is. Vervolgens is het aan de raad om op 15 december een besluit te nemen.”

Foto: Willemien Treurniet (Omroep Zeeland)