D66 Veere tegen verkoop 43 appartementen als vakantiewoning

Het nieuwe college van B&W in Veere moet 43 appartementen in de Kievitenlaan in Veere Buiten de Veste niet vrijgeven voor recreatieverhuur, terwijl de woningnood onder jongeren nog zo hoog is. Dat vindt raadslid Jacco van Maldegem van D66, te meer daar het college in het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord zelf aangaf recreatieve verhuur van woningen zoveel mogelijk te willen beperken.

Volgens Van Maldegem staat het bestemmingsplan de recreatieve verhuur van de appartementen ook niet toe. “Toen het complex in 1978 werd opgeleverd, was het wel mogelijk om ze aan toeristen te verhuren. Maar in 2012 is het bestemmingsplan veranderd en sindsdien mag het niet meer.” Dat het huidige college het besluit uit 2012 ‘een omissie’ noemt ‘die snel moet worden rechtgezet’ verbaast Van Maldegem. “Aan een wijziging van het bestemminsplan gaat een besluit van de gemeenteraad aan vooraf. Dan noem ik geen omissie.”

Dode letters

Van Maldegem is ook om een andere reden verbaasd. “Op 19 mei presenteerde de nieuwe coalitie haar programma. Daarin staat letterlijk: ‘Uitbreiding van de recreatieve verhuur door particulieren willen we beperken, met respect voor bestaande situaties.’ Amper twee weken later lijkt het college hier al van terug te komen. De eerste dode letters in het coalitieakkoord lijken we zo te hebben gevonden.” Volgens de Stadsraad Veere, die de mogelijke recreatieve verkoop aankaartte afgelopen donderdag tijdens de inspraakronde aan het begin van de raadsvergadering, zijn 29 van de 43 appartementen door beleggers gekocht na 2012. Van Maldegem: “Zij wisten dus dat zij hun bezit niet mochten verhuren als vakantiewoning.”

Dikte portemonnee

Het D66-raadslid is ervoor beducht dat door toeristische verhuur de huizen in waarde stijgen. “Dan worden ze in Veere onbereikbaar voor starters en jongeren. De woningnood is hier al hoog, het mag niet zo zijn dat de dikte van je portemonnee bepaalt of je in de gemeente Veere kunt wonen of niet.” De D66’er wil dat de gemeenteraad zich binnenkort over de mogelijk verkoop van de appartementen kan uitspreken. De Stadsraad Veere heeft inmiddels al laten weten dat, mocht B&W van Veere recreatieve verkoop toestaan, men zich juridisch zal verzetten tot aan de Raad van State toe.

Foto: D66-raadslid Jacco van Maldegem