College van Burgemeesters en Wethouders van Vlissingen ingestemd met het ruimen van stoffelijke resten op Joodse begraafplaats in Vlissingen

Op 15 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de vooraankondiging van het ruimen van de stoffelijke resten op de begraafplaats aan de Vredehoflaan. Historie De begraafplaats Vredehof is als begraafplaats gebruikt van 1907 tot 1 februari 1924.

Met uitzondering van het Joodse gedeelte is de begraafplaats toen ook gesloten verklaard nadat er geen begraafcapaciteit meer aanwezig was. Als gevolg van de inundatie van Walcheren in oktober 1944 is de begraafplaats ernstig vernield en zijn er veel gedenktekens verloren gegaan. Een deel van de oude begraafplaats is aangelegd als park en een deel is ingericht als kwekerij en hierna als gemeentewerf zoals wij deze nu kennen.

Een deel van de stoffelijke resten is door de jaren heen overgebracht naar de Noorderbegraafplaats. Aanleiding voorgenomen ruiming Het team Stadsbeheer gaat verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Marie Curieweg. Nu werken zij nog vanuit 2 sterk verouderde locaties aan de Vredehoflaan en de Edisonweg.

Na deze verhuizing komt het perceel aan de Vredehoflaan vrij voor een nog nader te bepalen bestemming. Voor het bouwrijp maken van deze grond is het noodzakelijk dat de nog aanwezige stoffelijke resten opgegraven worden en te zijner tijd overgebracht worden naar een verzamelgraf op de Noorderbegraafplaats.

De Joodse begraafplaats is afgescheiden van het terrein aan de Vredehoflaan. Een vertegenwoordiger van de Joodse Gemeenschap Zeeland en Opperrabbijn Jacobs zijn reeds persoonlijk geïnformeerd over de voorgenomen verhuizing van team Stadsbeheer en de voorgenomen ruiming van de stoffelijke resten van de begraafplaats Vredehof. De Joodse begraafplaats en het Metaheerhuis blijven in gebruik.

Er bevindt zich nog een aantal gedenkstenen/graven met mogelijk historische waarde. Deze worden verder onderzocht en het college van B&W neemt hier op een later moment een apart besluit over. De stoffelijke resten worden opgegraven en overgebracht naar een verzamelgraf op de Noorderbegraafplaats. De laatste begrafenis vond plaats in 1924. Daarom zijn bij de Gemeente Vlissingen geen nabestaanden bekend.

Bent u een belanghebbende? Meldt u zich dan voor 1 augustus 2022 bij de Gemeente Vlissingen via onderstaande contact mogelijkheden.

Be the first to comment on "College van Burgemeesters en Wethouders van Vlissingen ingestemd met het ruimen van stoffelijke resten op Joodse begraafplaats in Vlissingen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*