Coffeeshops Vlissingen blijven toegankelijk voor buitenlanders

De twee coffeeshops in Vlissingen blijven tot eind dit jaar ook toegankelijk voor buitenlanders. Eigenlijk mogen coffeeshops alleen klanten ontvangen van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen. Maar vanwege een proef is die bepaling in Vlissingen tijdelijk opgeheven. De proef loopt op 31 juli af, de vrije toegang blijft echter tot eind dit jaar.

Er zijn twee coffeeshops in de gemeente Vlissingen, in de Aagje Dekenstraat en in de Nieuwstraat. Tijdens de proef, die liep van 1 augustus vorig jaar, was er extra beveiliging en zijn er plekken voor kort parkeren gecreëerd. Gekeken is of de overlast door straathandel afnam. Ook wilde de gemeente inzicht krijgen in de nationaliteit van de coffeeshopbezoekers.

Vanaf augustus vindt eindonderzoek plaats en volgt een evaluatie. Omwonenden, ondernemers en coffeeshopbezoekers wordt gevraagd om mee te werken aan een enquête. Daarna bespreekt de gemeente de uitkomsten met de wijktafels Scheldebuurt en Centrum, ondernemersvertegenwoordigers en de coffeeshophouders. De presentatie van de eindrapportage aan de gemeenteraad staat gepland op 17 november.