CDA Veere: nieuw parkeerbeleid is duur cadeau aan toeristen waarvoor inwoners opdraaien

Het Veerse CDA-raadslid Pieter Wisse vindt het een ‘hele domme actie’ dat het college van B&W met het nieuwe parkeerbeleid er elk jaar 511.000 euro bij inschiet. “Verlaging van de tarieven is mooi, maar moet dat echt een half miljoen kosten? Dat is echt heel veel geld. Met 20.000 inwoners in de gemeente kost dat 25 euro per inwoner. Daar kun je echt heel veel mooie dingen mee doen.”

De raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling vergaderde dinsdagavond over het nieuwe parkeerbeleid dat het college vanaf 2023 wil invoeren. Met name voor Hart voor Veere (HVV) was verlaging van de tarieven het belangrijkste punt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in mei. De partij won de verkiezingen en HVV-lijsttrekker Marcel Steketee werd de wethouder die het nieuwe parkeerbeleid mocht ontwerpen.

Dat nieuwe beleid komt erop neer dat de tarieven over de gehele linie omlaaggaan en het systeem wordt overzichtelijker. Het nieuwe beleid werd tijdens de vergadering gesteund door de partijen die het na de verkiezingen voor het zeggen hebben in het nieuwe college: HVV, SGP, ChristenUnie en VVD.

Insprekers

Toch had de VVD ook kritiek, de partij constateerde dat op de bewering van wethouder Steketee dat met zoveel mogelijk partijen vooraf over het nieuw parkeerbeleid was gesproken nog wel wat viel af te dingen. Want aan het begin van de vergadering betoogden drie insprekers, Pieter-Jan Mersie, voorzitter van de strandvereniging Dishoek en de ondernemers Jan Mosmans en Gert Geelhoed, dat ze niet waren gehoord over de veranderingen die het college in gedachten had. De twee ondernemers vroegen de raad om op het Oranjeplein in Veere nog 40 plekken te reserveren voor dagparkeerders. Het college wil op verzoek van bewoners van Veere dit plein alleen nog maar reserveren voor vergunningenhouders.

Duur cadeau

De voorganger van Steketee als ‘wethouder parkeren’ CDA-raadslid Pieter Wisse vond dat het college met de voorgenomen verlaging de dagparkeerders een duur cadeau geeft. “Maar een cadeau moet hoe dan ook door iemand worden betaald. Dat zijn dus de inwoners van Veere. Ik vind dat niet nodig, zeker niet omdat het toerisme, dat de meeste dagparkeerders oplevert, in onze gemeente nog steeds groeit.”

Gratis parken voor eigen inwoners

Diverse partijen vroegen aan de wethouder of hij zijn verkiezingsbelofte, gratis parkeren voor alle inwoners overal in de gemeente, nog gaat realiseren. Want het staat niet in het voorstel Volgens Steketee kijkt vanwege mogelijke juridische consequenties de landsadvocaat nog naar dit voorstel. Hij verwachtte voor 9 november, de dag dat de raad over het parkeerbeleid een beslissing moet nemen, het juridisch oordeel binnen te hebben.