CBS heeft nieuw lesmateriaal voor groep 7 en 8

Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool heeft het CBS nieuw lesmateriaal ontwikkeld waarmee kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met het CBS, statistieken en nepnieuws. Het lespakket ‘Op zoek naar data met Daan’ moet hen ook enthousiast maken voor het vak statistiek. 

Het belang van data

Lessen over statistiek voor de hoogste klassen van de basisschool zijn volgens CBS-projectleider Arjan van der Meer van groot belang: ‘Vanuit de Europese Unie is een oproep gedaan om ‘statistische geletterdheid’ bij basisschoolkinderen te bevorderen. Naast rekenen moeten zij ook iets leren over data en het belang ervan. Het CBS heeft besloten om hier zelf uitgebreid aandacht aan te besteden door een compleet lespakket aan te bieden. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat kinderen cijfers kunnen omzetten in tabellen of grafieken, maar zij moeten ook de relevantie en juistheid van cijfers op waarde kunnen schatten. Dat is belangrijk, omdat nepnieuws steeds vaker voorkomt. Niet alleen het CBS vindt het van belang hier iets aan te doen, maar ook de Europese Unie dringt hier op aan.’

Digitale praatplaat

Het lespakket bestaat uit een aantal onderdelen: een digitale praatplaat, drie filmpjes en werkbladen met opdrachten voor de leerlingen. Er zit tevens een handleiding voor de leerkrachten bij. Van der Meer: ‘Met de digitale praatplaat kan de docent het werk van het CBS op een verrassende manier introduceren. De praatplaat bestaat uit een alledaagse woonwijk. Bij 11 onderdelen van die woonwijk horen interessante data. Denk bijvoorbeeld aan het gemiddeld aantal kinderen per gezin of de hoeveelheid afval die een persoon produceert. Zo ontdekken de leerlingen spelenderwijs over welke onderwerpen het CBS data verzamelt.’ De drie filmpjes nemen de leerlingen mee in het werk van de statistici. In elk filmpje staat een stap centraal: data verzamelen, data verwerken en data publiceren. Bij elk filmpje hoort ook een werkblad aan de hand waarvan leerlingen zelf aan de slag kunnen gaan met data.

Wegwijs maken

Volgens plaatsvervangend Directeur-Generaal Bert Kroese van het CBS zijn leerlingen van de basisscholen een belangrijke doelgroep van het statistiekbureau. ‘Deze leerlingen zijn onze toekomstige datagebruikers. We leven in een tijd van informatie-overload en het is belangrijk om kritisch om te gaan met berichten, desinformatie, nepnieuws, feiten en meningen. Het past bij de maatschappelijke taak van het CBS om deze groep leerlingen te bereiken met onze informatie en ze daar wegwijs in te maken. Maar dat niet alleen. Het is ook van belang dat de kinderen het leuk vinden om te zien wat er mogelijk is met statistiek en data.’

 

beeld en tekst CBS.nl

 

 

 

 

 

Be the first to comment on "CBS heeft nieuw lesmateriaal voor groep 7 en 8"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*