“B&W Vlissingen laten wachttijden voor huishoudelijke hulp ouderen bewust oplopen”

Het gemeentebestuur van Vlissingen laat samen met zorgaanbieder Naerebout Combinatie de wachttijden voor thuishulp aan ouderen bewust oplopen. Deze beschuldiging uit de oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV). Het bewijs voor deze aantijging blijkt volgens de partij uit 57 gesprekverslagen en andere documenten die ze heeft opgevraagd. Het gaat onder meer om gesprekken tussen wethouder Albert Vader, verantwoordelijk voor de thuiszorg, en Naerebout.  

Vlissingen reorganiseert de thuishulp die ouder inwoners krijgen op basis van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dat doet de gemeente, omdat ze van het Rijk moet bezuinigen op de sociale voorzieningen. Vlissingen staat vanwege grote tekorten onder curatele van het Rijk (artikel 12). Den Haag bepaalt wat de gemeente wel en niet mag doen in de ‘sociaal domein’. Vanaf volgend jaar geldt de curatele van het Rijk ook voor alle andere uitgaven van Vlissingen.  

Wachttijden

Alle partijen in de gemeenteraad onderschrijven de noodzaak tot bezuinigen. Maar de ingrepen in de thuiszorg voor ouderen en de jeugdzorg vallen slecht bij de oppositie, met name bij de POV en de PvdA. Beide partijen stellen met enige regelmaat kritische vragen aan wethouder Albert Vader (Partij Souburg Ritthem – PSR) en Jeroen Portier (GroenLinks). Portier is verantwoordelijk voor de reorganisatie van de zorg in de wijken.

Volgens de POV blijkt uit de gesprekverslagen dat de gemeente en zorgaanbieder Naerebout overleggen hoe ze de wachttijden voor zorg kunnen laten oplopen, zonder dat ze daar juridisch op kunnen worden aangesproken. Enkele citaten:

‘Er is besproken dat oplossingen kunnen worden gevonden in bijvoorbeeld het hanteren van wachtlijsten, het afschalen van ondersteuning en een goed communicatieplan.’
‘Naerebout Combinatie heeft bedacht hoe tussentijdse evaluatie kan plaatsvinden met als doel afschaling van ondersteuning, maar de manier waarop men dat wilde doen, kan wettelijk gezien niet.’
‘De wethouder herhaalt dat een belronde waarbij aan inwoners wordt meegedeeld dat ze voortaan minder uren ondersteuning krijgen, niet mogelijk is. Dat vormt juridisch een te groot risico.’
‘Men is zich ervan bewust dat we ons aan de wet moeten houden, maar we zijn op zoek naar de manier waarop we zo snel mogelijk, maar met een laag juridisch risico, een overzicht hebben van de mate waarin afschaling mogelijk is.’

Hoogbejaard echtpaar

Volgens de POV werkt de gemeente met de zorgaanbieder er bewust aan om hulpbehoevende ouderen op een zo karig mogelijke manier van hulp te voorzien. POV-fractievoorzitter Pim Kraan verwees tijdens het raadsdebat donderdag over de begroting voor 2023 naar een hoogbejaard echtpaar.

“Op 100 meter van het stadhuis zitten twee mensen van in de tachtig te wachten op onze hulp. Twee mensen, 60 jaar getrouwd, hij terminaal met uitgezaaide kanker, zij met kromme handen van de artrose. Die twee hebben hun hele leven gewerkt en een keurig, schoon en opgeruimd huishouden gekend. Dit voorjaar bleek dat het niet meer ging en men vroeg om hulp. Hulp om hun huishouden schoon en leefbaar te houden. Begin juni kregen ze die hulp. Nee, ik zeg het verkeerd, begin juni werd die vraag erkend en hulp toegezegd. Nu, ruim vijf maanden later, hebben deze twee Vlissingers nog niets van hulp gekregen, nog geen telefoontje gehad. Niets gehoord? Ja wel, hun eigen bijdrage is natuurlijk wel ingehouden. Wanneer het echtpaar ten einde raad belt met de gemeente verwijst deze naar de zorgaanbieder, en, u raadt het al, die verwijst weer naar de gemeente.”

Boven de wet

De POV heeft hierover vragen aan het college van B&W gesteld. Hierin zegt de partij ‘het schokkend te vinden dat het college kennelijk meent te moeten bezuinigen over de ruggen van inwoners die gewoonweg recht hebben op zorg’. De POV stelt dat zorgaanbieder Naerebout telefoongesprekken met cliënten voert om ze daarna af te schalen. ‘In de wet staat nadrukkelijk dat de huishoudelijke ondersteuning alleen kan worden aangepast na onderzoek. Wat is de reden dat het college accepteert dat Naerebout Combinatie kennelijk boven de wet staat?’

Half miljoen euro

De POV is verbaasd dat B&W geen minimumeisen heeft gesteld aan de omvang van de huishoudelijke steun. Volgens de partij legt het college hiermee de regie volledig in handen van de zorgaanbieders. Ook heeft volgens de POV Naerebout Combinatie meer geld uitgegeven dan met de gemeente is afgesproken (‘meerkosten van bijna een half miljoen euro’). ‘Waarom heeft het college de gemeenteraad hierover niet heeft ingelicht?’

Tot slot roept de POV het college op om het contract met Naerebout te ontbinden ‘omdat duidelijk is dat men niet de zorg kan leveren waartoe men zich heeft verplicht’.

(Foto: Omroep Zeeland)