Boulevard van Vlissingen wordt voor wandelaars en fietsers, auto’s zijn hooguit ‘te gast’

Meer ruimte voor wandelaars, een smalle rijbaan voor fietsers en auto’s zullen er nadrukkelijk slechts te gast zijn op rustige momenten. Verder veel groen en plekken voor sport, spel en cultuur. Zo zullen de boulevards Evertsen en Bankert in Vlissingen er in de toekomst uitzien. Dat staat in een schetsontwerp voor de boulevards dat B&W van Vlissingen heeft vastgesteld.

De boulevard wordt vaker en langer alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De aanwezigheid van auto’s wordt beperkt. Door selectieve toegang blijven ondernemingen en aanwonenden met de auto bereikbaar. De rijbaan wordt verder opgeschoven richting de gevels. In combinatie met het schrappen van parkeerplaatsen ontstaat er meer ruimte voor wandelaars. Aan de zeezijde komt een obstakelvrije zone van zo’n 5 meter breed. Hierdoor hoeven wandelaars niet uit te wijken voor lantaarnpalen, prullenbakken of andere objecten.

Bedelketting

Het schetsontwerp vergelijkt de boulevard met een ketting. “Maar een ketting met alleen maar schakels is erg saai. Door parels toe te voegen (het Nolleplein, Naereboutplein, Westbeerplein en het Keizersbolwerk) gebeurt er iets bijzonders. Daartussen is nog veel lege ruimte waar weinig te beleven valt. Je kunt er wandelen, maar meer ook niet.”

Om daar wat aan te doen maakt het schetsontwerp een vergelijking met een ‘bedelketting’. De bedels zijn dan plekken waar je iets kunt doen. Bijvoorbeeld genieten van de zon op ligbanken, of een speelplek voor kinderen, waarbij ze ook nog dingen kunnen leren over de geschiedenis van Vlissingen en voor de actievere gasten komen er sportplekken. Ook kunnen er plekken leeg worden gehouden voor seizoensgebonden markten en evenementen.

Enquête

Om de mening van de bevolking over de toekomst van de boulevard te peilen heeft de gemeente een online enquête uitgezet en zijn er huis-aan-huisflyers verspreid. Daarnaast is er gesproken met ondernemers en instellingen. Aan de enquête deden 227 mensen mee. Hiervan was 56% inwoner van Vlissingen en 30% bewoner van de boulevard. Ook konden de respondenten aangeven waarom ze de boulevard bezoeken. Dat was vanwege het uitzicht op zee (71%), om te wandelen (56%), de horeca en terrassen (40%), het zicht op de scheepvaart (37%), het badstrand (28%) en evenementen (18%).