Bewoners Edisonpark Vlissingen dienen bezwaar in tegen mogelijke komst arbeidsmigranten

Vijfentwintig gezinnen in het Edisonpark in Vlissingen verzetten zich tegen de komst van woonruimte voor 216 arbeidsmigranten aan de nabijgelegen Energieweg. Ze roepen de gemeenteraad op om hiervoor geen toestemming te verlenen.

Volgens het gemeentebestuur is het Edisonpark vooral een bedrijventerrein waar de huisvesting van arbeidsmigranten prima past. Maar volgens de bewoners is het vooral een woonbuurt, met 25 gezinnen met veelal kinderen. In hun brief aan de gemeenteraad wijzen ze erop dat veel bewoners weliswaar een bedrijf aan huis hebben, maar dat gemiddeld 70 procent van de vloeroppervlakte bestemd is voor wonen en de rest voor werk.

De bewoners van het Edisonpark schrijven in hun brief: “Duidelijk moet zijn dat wij het goed huisvesten van tijdelijke (internationale) werknemers belangrijk vinden. We hebben echter ernstige bezwaren tegen de plannen op de locatie Energieweg. Onze wijk met 25 huishoudens wordt met de huisvesting van 216 internationale werknemers buitenproportioneel belast. Daar komt bij dat op een steenworp afstand inmiddels een asielzoekerscentrum is waar 490 personen zijn gehuisvest.”

Gevaarlijke situaties

De briefschrijvers maken zich zorgen over de leefbaarheid van hun woonomgeving door de te verwachten toename van het verkeer. Als het complex er komt, kunnen de arbeidsmigranten namelijk maar over één weg naar hun woning. Die enige toegangsweg loopt langs het Kanaal door Walcheren, onder een smal viaduct onder de Sloeweg door. Dat leidt nu al tot onoverzichtelijke situaties omdat auto’s elkaar onder het viaduct amper kunnen passeren. Doordat er ook veel fietsers daar rijden, zal dit bij toename van het aantal auto’s tot gevaarlijke situaties leiden, aldus de omwonenden.

Overigens voldoet de toegangsweg volgens de bezwaarmakers ook niet aan de wettelijke eisen. De weg moet minimaal 4,5 meter breed zijn, zodat in noodgeval het vluchtverkeer de hulpdiensten tegemoet kan rijden en kan passeren. Onder het viaduct is de weg echter veel smaller. Mogelijkheden om hem daar te verbreden zijn er niet volgens de bewoners. Ook kan een ladderwagen van de brandweer niet onder het viaduct door.

Geen enkel vertrouwen

De bewoners in het Edisonpark hebben geen enkel vertrouwen in de twee ondernemers die het gebied gaan ontwikkelen. Zij zouden hen bij de realisering van het Plan Uitzicht Souburg moeten betrekken. Maar ze hebben uit de media moeten vernemen dat er eindelijk een plan voor het gebied is ingediend. Daarentegen heeft de gemeente de ontwikkelaars twee keer uitstel verleend om hun definitieve plan in te dienen, terwijl de omwonenden naar eigen zeggen al twee jaar in onzekerheid verkeren.

Foto: De Energieweg in Oost- Souburg (Omroep Zeeland)