Alle betrokkenen zijn ontevreden over de markten in Veere, maar leggen de schuld bij anderen

Veere is ontevreden over hoe de Stichting Markten en Activiteiten Zeeland (SMAZ) de seizoensmarkten in de gemeente organiseert. De SMAZ daartegen verwijt het gemeentebestuur dat het te weinig steun geeft om de markten aantrekkelijk te maken. De stads- en dorpskernen vinden dat door slap optreden de gemeente de regie over de markten is kwijtgeraakt en dat de SMAZ hierdoor te veel ruimte krijgt.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Evaluatie en toekomst seizoensmarkten Veere’ van bureau AddVision dat in opdracht van de gemeente Veere is gemaakt. Aanleiding voor het rapport is dat, zoals de onderzoekers schrijven, ‘de onderlinge verhoudingen tussen de gemeente, SMAZ, dorps- en stadsraden en ondernemersverenigingen vanaf 2020 sterk zijn bekoeld’. Terwijl het in 2017 nog zo mooi begon. In dat jaar besloot Veere dat de organisatie van markten niet langer een taak van de gemeente was. Men ging in zee met de SMAZ. Tot aan 2020 ging dat goed. Maar toen kwam corona. Het leidde ertoe dat er in 2020 helemaal geen markten waren en in 2021 slechts in sterk gewijzigde vorm.

Kritiek over en weer

Sindsdien bevinden met name de markten in Vouwenpolder en Oost- en Westkapelle, zoals het rapport het omschrijft, zich ‘in een neerwaartse spiraal’. Deze constatering is voor de diverse betrokkenen aanleiding om over en weer kritiek op elkaar te leveren. Zo mist de SMAZ een langetermijnvisie bij de gemeente, terwijl die door parkeergeld van toeristen wel goed aan de markten verdient. De stads- en dorpsraden vinden dat de SMAZ weliswaar allerlei toezeggingen doet, maar die niet altijd nakomt. Ze vinden de SMAZ een ‘niet-constructieve organisatie’. Hierbij helpt het niet dat het overleg dat tot 2020 tussen alle partijen regelmatig plaatsvond ten tijde van de coronacrisis in het slop raakte.

Marktmeesters

De onderzoekers besteden speciale aandacht aan de rol van de marktmeesters. Zij moeten namens de gemeente erop toezien dat marktvergunningen eerlijk worden verdeeld. Maar het rapport vraag zich af of dit wel kan, nu de gemeente de benoeming van de marktmeesters en de controle op hun functioneren heeft uitbesteed aan de SMAZ. Typerend is dat toen de onderzoekers met de marktmeesters wilden praten die dat, op een na, niet wilden doen zonder toestemming van de SMAZ. Volgens voorzitter Bram Marcusse van de dorpsraad Zoutelande kan de marktmeester zolang hij in dienst is van de SMAZ is, niet onafhankelijk functioneren. “Iemand bijt de hand niet die hem voedt.” Dat was voor SMAZ-voorzitter John Scherts aanleiding om op te merken “dat de markmeester niet partijdig is, maar uiteraard verwachten we wel dat hij doet wat wij hem opdragen.”

Frustratie marktkooplieden

Tijdens de presentatie dinsdagochtend van het rapport in het gemeentehuis van Domburg ventileerde de SMAZ zijn grote frustratie over de rol van de gemeente. Secretaris Peter Dillisse: “Zonder dat er met ons ooit is overlegd, heeft de gemeente vorig jaar besloten om vanwege de coronamaatregelen de terrassen te vergroten. Maar dat betekent wel minder ruimte voor de marktkramen.”

Over marktkramen had SMAZ-voorzitter Schets ook nog wat te zeggen. “Terwijl ik zojuist naar het gemeentehuis liep, zag ik op het parkeerterrein van AH een markt. Ik heb begrepen dat burgemeester Rob van der Zwaag zelf heeft besloten dat die er mocht komen. Volgens mij is dat tegen alle regels en in ieder geval tegen het belang van de marktkooplieden die vandaag in Zoutelande staan op de markt die de SMAZ heeft georganiseerd.”