Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opent eind dit jaar twee subsidieregelingen waarmee agrariërs kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf. Deze subsidie komt uit het Economisch Herstelfonds (EHF) wat is opgezet na de uitbraak van het coronavirus. De eerste is voor individuele agrariërs: Investeren in groen-economisch herstel. De tweede is voor samenwerkingsverbanden: Samenwerken aan groen-economisch herstel. De regeling gaat naar verwachting open eind 2021 en loopt tot en met 31 januari 2022.

Het EHF is een Europees steunfonds voor agrariërs. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. De overheid heeft het budget van het EHF toegevoegd aan het plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2021 en 2022.

Webinar over de regeling

Wilt u als landbouwer uw bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of gaat u samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Het Rijk biedt een tweetal webinars aan waarin agrariërs vragen kunnen stellen over de subsidies.

Investeren in groen-economisch herstel van uw landbouwbedrijf

Het eerst webinar is op 26 oktober 2021 van 10:00 tot 11:00 uur. Zeeuwse landbouwer Jean Pierre van Wesemael gaat tijdens de webinar met twee andere sprekers in op de vragen van de kijkers en ze geven algemene informatie over de subsidie.

Samenwerken aan groen-economisch herstel van de landbouwsector

Het tweede webinar is op 26 oktober 2021 van 13:00 tot 14:00 uur. Drie sprekers vertellen over de voorwaarden van de subsidie. Daarnaast vertelt een ervaringsdeskundige waar u op moet letten als u als samen werkt aan een duurzamere en economisch sterkere sector.

Voor beide webinars kunt u zich vooraf aanmelden via

Webinar: Investeren in groen-economisch herstel | RVO.nl | Rijksdienst
Webinar: Samenwerken aan groen-economisch herstel | RVO.nl | Rijksdienst

Bent u niet in de gelegenheid om live mee te kijken? De webinars zullen na afloop ook op de website van het RVO geplaatst worden.

ZLTO en Provincie werken samen

Om vanuit Zeeland zoveel mogelijk aanvragen in te dienen werken ZLTO en de Provincie Zeeland samen. Samen benaderen we gericht agrariërs en bieden we een helpende hand bij vragen.

‘Het is goed dat we bij een landelijke subsidie de samenwerking tussen de lokale partijen opzoeken. Deze subsidie biedt veel kansen voor de Zeeuwse agrariërs, maar vraagt – net als bij veel subsidies – kennis en (voorbereidings)werk. We kunnen als ZLTO en Provincie de drempel verlagen door een helpende hand te bieden.’ aldus Jo-Annes de Bat, gedeputeerde bij de Provincie Zeeland.

Be the first to comment on ""

Leave a comment

Your email address will not be published.


*