De gemeente Middelburg gaat voorlopig geen maatregelen nemen om er voor te zorgen dat in 2030 motor- en zeilboten op het Veerse Meer duurzamer worden, door bijvoorbeeld met een elektrische motor te gaan varen. De progressieve partijen D66, SP en Groen Links dienden hierover donderdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in, maar kregen hiervoor niet de handen op elkaar.

Wethouder Chris Simons vindt de motie ‘overbodig’. In een visie over de energietransitie van Zeeland wordt het onderwerp al gedekt, volgens hem. Partijen LPM, VVD, ChristenUnie, SGP en PvdA stemden daarom tegen de motie.

Volgens de indieners van de motie wordt het Veerse Meer in toenemende mate vervuild door de pleziervaart, die met hun diesel- en benzinemotoren naast CO2 ook andere, milieubelastende gassen zoals stikstofoxide uitstoten. Het water wordt vervuild en er wordt ook veel lawaai geproduceerd.

De progressieve partijen wijzen erop dat de omslag naar elektrisch autorijden en het weren van ‘vuile’ auto’s uit de binnensteden al in volle gang is. Ook in de beroepsvaart worden er maatregelen getroffen om de CO2-uitstoot fors te verminderen. D66, SP en Groen Links vinden het daarom logisch en noodzakelijk dat de recreatievaart daarin meegaat.

SP-fractievoorzitter Huib Ghijsen vindt het daarom ook jammer dat de raad niet mee gaat met het voorstel. “Wat ik voorstel met deze motie, is om verduurzaming in gang te zetten.”

Be the first to comment on ""

Leave a comment

Your email address will not be published.


*