Voor het gebied waar de marinierskazerne zou komen, ligt een visie met de intentie om op die plek een stadslandgoed te ontwikkelen. Om de gebiedsontwikkeling van het stadslandgoed mogelijk te maken, moet de huidige bestemming worden gewijzigd.

Daarom bereidt de gemeente Vlissingen een bestemmingsplan voor.
Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van het Justitieel Complex Vlissingen (inclusief toegangswegen), de uitbreiding en afronding van bedrijventerrein Poortersweg en de realisatie van het stadslandgoed. De landschappelijke inpassing van deze ontwikkelingen in haar omgeving maakt nadrukkelijk deel uit van het bestemmingsplan.

Vanaf 23 september 2021 ligt het voorontwerp-bestemmingsplan voor het gehele gebied ter inzage. Op 4 oktober 2021 vindt een informatieavond plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het stadhuis van de gemeente Vlissingen (ingang Stadhuisplein).

U dient zich voor deze bijeenkomst aan te melden. Dit kan door vóór 28 september  een e-mail te sturen naar atrommel@vlissingen.nl. Vermeld hierin uw naam en met hoeveel personen u komt.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de informatieavond te komen, dan vind u vanaf 23 september 2021 alle informatie op de website www.vlissingen.nl/lawdelta. Hier vindt u ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Be the first to comment on ""

Leave a comment

Your email address will not be published.


*