Eenzaamheid bij jonge ouders: Project Vitale Jonge Ouders zet zich in

©

Een gevoel van eenzaamheid na de geboorte van het eerste kind: dat is de realiteit
voor 60% van de jonge moeders. Dat blijkt uit een onderzoek van Mom Central Consulting

In het kader van de Landelijke week tegen eenzaamheid (van 29 september t/m 6 oktober) reikt het project Vitale Jonge Ouders een folder (op te vragen bij Het Aandachtshuis) uit aan nieuwe ouders om ze hierop voor te bereiden.


“Een gevoel van eenzaamheid na een ingrijpende gebeurtenis is heel normaal,” vertelt Jeanine Sinke,
oprichtster van Het Aandachthuis. “Ook bij positieve veranderingen. Zodra je je draai hebt gevonden
in die nieuwe situatie verdwijnt dat gevoel weer. Het kan echter voorkomen dat het niet lukt om dat
gevoel kwijt te raken.” Wat te doen in dat geval? “Vraag om hulp,” raadt Sinke aan.


Het project Vitale Jonge Ouders is een samenwerking van vele organisaties die zorg leveren aan
jonge ouders. De GGD-jeugdverpleegkundigen gaan een gesprek met de jonge ouders aan zodat
ouders zich er bewust van worden dat eenzaamheid een rol kan spelen. De folder is ondersteunend
bij dit gesprek.

“We vertellen ouders dat ook kinderen zich eenzaam kunnen voelen en hoe belangrijk het is om hier
aandacht aan te besteden. Op deze manier wordt het eenvoudiger om over eenzaamheid te praten
en weten ook kinderen later wat ze het beste kunnen doen, voor zichzelf,” licht Sinke toe.