Disclaimer

Disclaimer
WFM96 heeft geen winstoogmerk, maar is een vrijwilligersorganisatie die met enkele betaalde krachten dient om inwoners van Walcheren van een lokaal toereikend media aanbod te voorzien. De inhoud van de website wordt door WFM96 zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld persberichten, openbare informatiebronnen en als belangrijkste bron de eigen content. WFM96 is niet verantwoordelijk voor afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier gepubliceerde/getoonde gegevens.

Disclaimer (beeld-)materiaal
Van een deel van het (beeld-)materiaal zijn rechthebbenden moeilijk te achterhalen. De samenstellers van WFM96 hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de samenstellers van deze website wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Mediamaterialen die zijn toegezonden aan WFM96, worden beschouwd als materiaal dat ook hergebruikt mag worden, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 
Auteursrechten
Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de WFM96. Je kunt contact opnemen met ons voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal. Zie de contactgegevens van de WFM96 onder het kopje ‘Contact’.

Websites van derden
De websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen worden niet door WFM96 gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. WFM96 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.