WFM96

Eerste provinciespel een groot succes; Studenten richtten eigen politieke partij op

Op 12 mei 2022 vond voor de eerste keer het Provinciespel plaats in de Provinciale Statenzaal in Middelburg. 14 eerstejaarsstudenten van Scalda Middelburg richtten tijdens het spel hun eigen partijen op en namen spelenderwijs besluiten over de inrichting van Zeeland. Provinciaal Statenlid Gerwi Temmink was aanwezig om de studenten tijdens het gehele spel te ondersteunen.


DE nieuwe ontmoetingsplek in de ZB Middelburg voor alle Zeeuwen

Op 20 mei 2022 om 12.00 uur verricht Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg, de openingshandeling voor het nieuwe Plein in de ZB aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg. Een nieuwe ruimte op de begane grond voor ontmoeting en debat, waar je kennis kunt delen en inspiratie kunt opdoen. Van 13.30 tot 16.00 uur en op zaterdag 21 mei van 11.00 tot 15.00 uur is er een openingsprogramma voor iedereen.
Geen gezondheidsrisico’s door PFAS bij zwemwaterlocaties in de Westerschelde

Er worden door Provincie Zeeland en GGD Zeeland geen gezondheidsrisico’s verwacht van zwemmen in de Westerschelde op de aangewezen zwemwaterlocaties.

In 2021 heeft het RIVM een risicobeoordeling uitgevoerd voor zwemmen bij Berkendonk in Noord-Brabant. Die zwemlocatie ligt in de buurt van een bekende bron van PFAS. Op basis van die risicobeoordeling heeft het RIVM de gegevens van de Westerschelde in opdracht van Rijkswaterstaat vergeleken met de gegevens van Berkendonk om iets te zeggen over het risico van zwemmen in de Westerschelde in relatie tot de blootstelling aan PFAS. Daarvoor zijn de gegevens van het grensmeetpunt Schaar van Ouden Doel gebruikt en van het lozingswater uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bath dat bij Waarde in de Westerschelde geloosd wordt. De onderzochte plekken zijn door Rijkswaterstaat gekozen omdat daar waarschijnlijk meer PFAS in het water zit dan bij officiële zwemplekken in de Westerschelde.

Op de aangewezen zwemwaterlocaties in de Westerschelde zullen de concentraties PFAS lager zijn door de vermenging met Noordzeewater. Daarom zien Provincie Zeeland en GGD Zeeland geen reden voor een negatief zwemadvies voor de aangewezen zwemwaterlocaties in de Westerschelde. 

Beoordeling

De beoordeling van het RIVM laat zien dat er op basis van de gegevens van Schaar van Ouden Doel geen negatieve gevolgen voor de gezondheid van zwemmers zijn. De gemeten concentraties PFAS zijn lager dan die van Berkendonk.

In de beoordeling van het RIVM is ook gekeken naar metingen van gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath. Dit wordt bij Waarde in de Westerschelde geloosd. De PFAS concentraties in dat water zijn hoger dan in Berkendonk. Daarom kan het RIVM daarover geen uitspraak doen zonder een nadere risicoanalyse.