NewsFeed

“Op een lege maag kun je niet leren”

De Middelburgse basisscholen Het Element, De Stroming, TEC Walcheren, Magistraal en Wilgenhof zijn sinds kort aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds. Het fonds steunt scholen waarvan meer…