Middelburg


Verbeteringen op komst voor reizigers in Zeeland

De afgelopen jaren hebben de Zeeuwse gemeenten, betrokken organisaties en de Provincie Zeeland toegewerkt naar de Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland. In het plan staat hoe we de komende jaren de overstap gaan maken naar schoon, snel en slim vervoer met als basis een stevig netwerk van de bus, trein en boot.