Middelburg


Drie grote Zeeuwse projecten onderdeel van verduurzamingsplannen Rijk

Vandaag heeft het Kabinet in een brief aan de Tweede Kamer het eerste Meerjarenprogramma infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) aangeboden. In dit programma van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staan infrastructuurprojecten van nationale betekenis met als doel versnelling aan te brengen in de Nederlandse industriële energietransitie.
Provincie Zeeland wint Europese innovatieprijs inkopen

De Provincie Zeeland werd 23 november 2021 uitgeroepen tot winnaar van de Europese in innovatieprijs voor inkopen, de Procura+ Award. Dat werd bekendgemaakt tijdens een online bijeenkomst van de ICLEI (Local Governments for Sustainability).


Overdracht aandelen Evides goedgekeurd

Donderdag 18 november 2021 is tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering (AvA) van PZEM NV besloten dat de aandeelhouders van PZEM het belang in het waterbedrijf Evides NV. zullen overnemen van PZEM. Aansluitend hieraan vond de eerste aandeelhoudersvergadering Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V. (‘GBE Aqua’) plaats.

Verbeteringen op komst voor reizigers in Zeeland

De afgelopen jaren hebben de Zeeuwse gemeenten, betrokken organisaties en de Provincie Zeeland toegewerkt naar de Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland. In het plan staat hoe we de komende jaren de overstap gaan maken naar schoon, snel en slim vervoer met als basis een stevig netwerk van de bus, trein en boot.